قیمت گونی چتایی متری

قیمت گونی چتایی متری

قیمت گونی چتایی متری و گونی کنفی متری درجه یک 45×9 و 40×7 با عرض 100 و 115 سانتی متر جهت قیرگونی مطابق جدول زیر میباشد.

  درجه یک 

     28.500 تا 29.000 تومان

  درجه دو

     26.800 تا 27.500 تومان

  درجه سه

     19.000 تا 20.500 تومان

  درجه سه (T)

     18.500 تا 19.500 تومان

قیمت گونی چتایی متری و گونی کنفی متری درجه یک 45×9 و 40×7 با عرض 100 و 115 سانتی متر جهت قیرگونی در بسته بندی هر عدل 1000 یاردی شامل 10 بسته 100 یاردی که هر یارد حدود 93 سانتی متر میباشد با وزن 230 کیلوگرم و متر طول 930 متر از قرار 27.500 تومان در هر یارد میباشد.

بسته بندی هر عدل گونی چتایی کنفی بنگال 1000 یارد و عرض گونی کنفی چتایی 115 و117 سانتی متر میباشد، در انواع گونی با کیفیت پایین و یا ساخت کشورهای متفرقه و نامرغوب حدود 110 سانتی متر و فروش گونی چتایی درجه 2 بر اساس یارد (cm 93 سانتی متر) است و برای مخلوط کردن قیر با گونی در عایق کاری (قیرگونی کاری) میباشد.

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید