قیمت قیر بشکه ای 60 70

قیمت قیر بشکه ای 60 70

قیمت قیر بشکه ای 60 70

قیمت قیر بشکه ای 70 60 صادراتی پاسارگاد و استعلام قیمت قیر بشکه ای 60/70 نفت جی اصفهان در بورس کالا تعیین میگردد و نرخ خرید فروش پخش عمده و بهترین قیمت قیر بشکه ای 6070 شرکتی در تهران:

       قیر بشکه ای 6070          2.150.000 تومان
       قیر بشکه ای 85.25          2.150.000 تومان
       قیر بشکه ای 115.15          2.400.000 تومان
       قیر کارتونی 90.15          140.000 تومان

عامل تعیین کننده در قیمت قیر بشکه ای 60.70 صادراتی به قیمت روز ارز و میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد و عامل بعد از آن قیمت روز بشکه خالی که جهت مظروف سازی قیر مورد استفاده قرار میگیرد و تحت تاثیر قیمت ارز و قیمت روز ورق آهن که ماده اولیه ساخت بشکه میباشد بستگی دارد، عوامل بعدی قیمت حمل و نقل قیر میباشد که به نسبت تورم و میزان تقاضا و فصل صادرات متغییر میباشد ، مهمترین و اصلی ترین عامل تعیین کننده در قیمت قیر بشکه ای صادراتی قیمت روز قیر میباشد که آنهم تحت تاثیر عواملی چون میزان تقاضا و میزان تولید و نیز قیمت ارز میباشد.


مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید