روش اجرای صحیح قیرگونی

روش اجرای صحیح قیرگونی

روش اجرای صحیح قیرگونی

روش صحیح اجرای قیرگونی ، مراحل اجرای قیرگونی قیرگونی که از بهترین روشهای عایقکاری درایران بوده و پرسابقه ترین راه جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب به زیر سطح موردنظرعایق رطوبتی میباشد ، روشی بظاهر آسان ولی پر از نکات مهم در نحوه اجرای قیرگونی میباشد، در این مقاله سعی داریم به نکات اجرایی قیرگونی که بسیارمهم میباشند و عدم اجرای آن باعث خسارت به کارفرما میگردد اشاره کنیم:
1 – انجام قیرگونی باید درهوای معتدل وصاف ، ترجیحا” آب وهوای گرم و بدون وزش باد صورت بگیرد
2 –
سطحی که میخواهیم قیرگونی کنیم، باید صاف وصیقلی ، موزائیک کاری شده یا سیمان کاری شده و یا لایه ای از بتن صاف و بدون درز و سوراخ باشد و هرچه سطح زیرین قیرگونی صافتر و تمیزتر باشد، کیفیت اجرای قیرگونی بهتر و نتیجه دوام قیرگونی بیشتر خواهد بود.
3 –
سطح مورد نظر قیرگونی نباید مرطوب بوده و بدور از بارندگی باشد و قبل از اجرای قیرگونی باید سطح موردنظر قیرگونی را تمیز نموده وعاری از خاک و گرد وغبارباشد.
4 –
لایه زیرین یا لایه اول قیرگونی باید ازنوع قیر 60.70 یا قیرشل و لایه آخر قیرگونی باید از نوع قیر85.25 یا قیرمخلوط استفاده شود و برای جلوگیری از ترک خوردن روی سطح قیرگونی و جلوگیری از جداشدن لایه ها و نیز افزایش طول عمرقیرگونی تحت هیچ عنوان نباید ازقیرسفت درلایه آخر قیرگونی استفاده گردد.
5 –
قیر مورد استفاده درعابق رطوبتی قیرگونی نباید بیش ازحد حرارت داده شود (حداکثر حرارت که به قیر داده میشود نباید از 150 درجه سانتی گراد بیشتر باشد) چون باعث پیرشدگی درقیر و کاهش نیمه عمر و کارایی قیرمیگردد، بسیاری ازافراد قیرگونی کار برای سهولت کار که قیر دیرترسرد شود، قیر را تا حد بخارشدن قیر حرارت میدهند که کارفرمایان پروژه قیرگونی باید از این کار ممانعت بعمل آورند.
6 –
بعد از اتمام قیرگونی برای ثابت سازی قیرگونی و اینکه روی سطح قیرگونی در اثرتردد افراد باعث چسبندگی قیرگونی نگردد حتما باید با استفاده از پودرسنگ الک شده، سطوح مورد نظر را پودر پاشی شود.
7 –
قراردادن کلیه اجسام سبک و سنگین برروی سطح تازه قیرگونی شده ممنوع میباشد ، این عمل باید تا خشک شدن کامل قیرگونی رعایت شود و حداقل از 24 تا 48 ساعت (بستگی به دمای هوا و میزان خشک شدن قیرگونی) از راه رفتن و گذاشتن اجسام بجهت سالم ماندن قیرگونی اجراشده روی آن خودداری گردد.
8 –
در زیرسازی قیرگونی حتما باید مقدارشیب حدود 1% تا 3% بسمت حفره فاضلاب در نظرگرفته شود.
9 –
در صورت اجرای قیرگونی بصورت دولایه، حتما گونی های ردیف دوم بصورت عمود بر لایه اول قیرگونی پوشش داده شود و در غیراینصورت لایه های قیرگونی در اثرمرورزمان از هم جدامیگردند.
10 –
در آخرین مرحله قیرگونی کاری باید عملیات تست قیرگونی در جهت اینکه اطمینان پیداکنیم که انجام قیرگونی درست اعمال شده و هیچگونه درزی یا روزنه ای که رطوبت را از خود عبوردهد وجود ندارد انجام شده و درقرارداد قیرگونی با پیمانکار قیرگونی کار باید کلیه مطالب بالا بطور کامل قید شود.
حتی المقدور درجهت اجرای صحیح قیرگونی و عملکرد بهتر قیرگونی انجام شده، سعی شود که از اجرای ایزوگام بر روی قیرگونی بدلیل احتمال جداشدن ورقهای ایزوگام از روی قیرگونی خودداری گردد.
11 –
تمامی موارد بالا طبق استاندارد شماره 1345-211 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تحت عنوان ”عایقکاری ساختمان به وسیله قیر“ بوده و درمراحل اجرای قیرگونی اگر طبق دستورات بالا اجرا نگردد باعث کاهش کیفیت قیرگونی و کمی کیفیت عملکرد قیرگونی اجرا شده میگردد.
فروشگاه تخصصی گونی تهران با بیش از 25 سال تجربه در واردات گونی قیرگونی و فروش قیرگونی خدمات اجرای قیرگونی و روش اجرای قیرگونی را خدمت مشریان عزیز ارائه میدهد.
هزینه اجرای قیرگونی ، قیمت قیرگونی در تهران ، قیمت قیرگونی 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.

مطالب جدید



09121139942 - تماس بگیرید