فروش گونی

فروش گونی

فروش گونی

فروش گونی | فروش گونی در بازار تهران | مرکز فروش گونی | گونی که از یک کیسه دوتکه ساخته میشود، درسال 1540 که یک رهبرنظامی فرانسوی، به نیروهای خود دستورداد برای قراردادن اموال غارت شده از شهر ساکو ایتالیا Vulgar Saccare ازاین کیسه ها استفاده کنند، که کلمه Sack یا ساک یا گونی ازریشه Saccus  انگلیسی گرفته شده است.
گونی ها به دودسته تقسیم میشوند؛ الف – گونی های سنتی   ب – گونی های مدرن
الف – گونی های سنتی ، یعنی گونی که ازالیاف طبیعی یا گیاهی و تجزیه پذیر مثل جوت یا کنف هندی یا نخ چتایی ساخته شده است مثل گونی چتایی ، گونی نخی ، گونی کنفی ، گونی متقال ، گونی پارچه ای میباشد.
ب – گونی های مدرن ، یعنی گونی هایی که ازالیاف مصنوعی ساخته شده اند واغلب برپایه مشتقات نفتی مانند پلی پروپیلن ساخته میشوند و از مزایای این دسته از گونی ها، ارزان بودن آن میباشد، مانند گونی های پلی پروپیلن ، گونی PP ، گونی پلاستیکی ، گونی کامپوزیت ، گونی لمینت ، گونی جامبوبگ Jumbo bag، گونی نایلونی ، گونی بیگ بگ Big bag و گونی نمای ساختمان میباشد.
 بورس فروش گونی ، گونی کاغذی ، قیمت کیسه گونی پلاستیکی ، قیمت کیسه گونی پلاستیکی ، فروش گونی پلاستیکی ، فروش کیسه نایلونی ، گونی فروشی ، گونی فروشی در تهران ، گونی فروشی در کرج ، گونی فروشی در شیراز ، گونی فروشی در اهواز ، گونی فروشی در بوشهر ، گونی فروشی در زاهدان ، گونی فروشی در کرمان ، گونی فروشی در یزد ، گونی فروشی در تبریز ، گونی فروشی در قزوین ، گونی فروشی در بابل ، گونی فروشی در ساری ، گونی فروشی در چالوس ، گونی فروشی در رشت ، گونی فروشی در قائمشهر ، گونی فروشی در کرمانشاه ، فروش گونی در ارومیه ، فروش گونی در همدان ، فروش گونی در اردبیل ، گونی فروشی بندرعباس ، گونی فروشی زنجان ، گونی فروشی گرگان