آرشیو دسته بندی: قیر

مرکز پخش قیر

مرکز پخش قیر

مرکز پخش قیر در تهران | مرکز پخش قیر بشکه | مرکز پخش قیر پاسارگاد

مرکز پخش قیر، قیر مهمترین ماده اولیه قیرگونی و عایقکاری میباشد همچنین قیر پرمصرفترین موادنفتی مورداستفاده در صنعت و ساختمان سازی بوده ونیز پرفروشترین ماده در صنعت عایقکاری وایزولاسیون میباشد، توجه و حساسیت به کیفیت قیرهمواره معضل مهم خریداران قیر بوده است چون اگر کیفیت قیری که درقیرگونی استفاده میگردد از نوع قیراستاندارد و قیرمرغوب نباشد، علاوه بر ضررزمالی به کارفرما باعث تخریب دوباره و مستلزم اتلاف وقت نیز میگردد.
شرکت تهران پاسارگاد بزرگترین صادرکننده قیردرایران و مرکزپخش قیرساختمانی و مرکزپخش قیربشکه ای و پخش عمده قیررنگسازی درایران آمادگی خود را جهت پخش عمده قیر به سراسرایران اعلام میدارد.
مرکز پخش قیر در تهران | مرکز پخش قیر در کرج | مرکز پخش قیردرمشهد | مرکزپخش قیر در اصفهان | مرکزپخش قیر در شیراز | مرکزپخش قیر در اهواز | مرکزپخش قیر در بوشهر | مرکزپخش قیر در زاهدان | مرکزپخش قیردر کرمان | مرکزپخش قیردریزد| مرکزپخش قیردرتبریز| مرکزپخش قیر درقزوین | مرکزپخش قیردر بابل | مرکزپخش قیردر ساری | مرکزپخش قیردر چالوس | مرکزپخش قیردر رشت | مرکزپخش قیردر قائمشهر | مرکزپخش قیردرکرمانشاه | مرکزپخش قیردرارومیه | مرکزپخش قیردرهمدان | مرکزپخش قیردراردبیل | مرکزپخش قیردربندرعباس | مرکزپخش قیردرزنجان | مرکزپخش قیردرگرگان | مرکزپخش قیردرسقز | مرکزپخش قیردرسنندج | مرکزپخش قیردرقم


قیر فغروشی

قیرفروشی

قیرفروشی | قیر فروشی در تهران | بزرگترین قیرفروشی در ایران

قیر فروشی : قیر که یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه درساختمان سازی، قیرگونی وراه سازی بوده و نیزموارد استفاده فراوان ومختلفی در صنعت دارد، یکی ازموارد مصرف قیر درصنعت رنگسازی میباشد و قیر رنگسازی از نوع قیر 90.15 یا قیر سفت میباشد، قیر ساختمانی که در قیرگونی وعایقکاری سرویس ها وقیرگونی پشت بام و قیرگونی پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد، خود به دو نوع تقسیم میگردد که عبارتند از الف- قیربشکه شل یا قیر 60.70  ب- قیربشکه مخلوط یا قیر 85.25 میباشد و البته برای تولید آسفالت نیز از دونوع قیر استفاده میگردد که عبارتند از الف- در مناطق گرم و معتدل از قیر شل یا قیر 60.70  ب- در مناطق سرد از قیر 85.100 بجهت تهیه و تولید آسفالت استفاده میگردد.
شرکت فرآوری مواد نفتی تهران پاسارگاد بزرگترین صادرکننده قیر به اکثرنقاط دنیا و بهترین قیرفروشی در تهران آمادگی خود را درجهت فروش قیر بشکه پلمپ صادراتی در جهت صادرات و فروش قیربشکه جهت استفاده در ساختمان و نیز فروش قیربشکه برای مصرف صنعتی با بهترین قیمت قیر بشکه ای اعلام میدارد، جهت خرید قیر بشکه ای پلمپ صادراتی با مشاورین فروش مرکز قیر فروشی و مرکز پخش قیر در تهران ، شرکت تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.

قیرفروشی در کرج | قیر فروشی در مشهد | قیر فروشی در تبریز | قیر فروشی در اصفهان | قیرفروشی در شیراز | قیر فروشی در اهواز | قیرفروشی دربوشهر | قیرفروشی در زاهدان | قیرفروشی در زاهدان | قیرفروشی در یزد | قیرفروشی درقزوین | قیرفروشی در بابل | قیرفروشی در چالوس | قیرفروشی در رشت | قیرفروشی در قائمشهر | قیرفروشی در کرمانشاه | قیرفروشی در ارومیه | قیرفروشی در همدان | قیرفروشی در اردبیل | قیرفروشی در بندرعباس | قیرفروشی در زنجان | قیرفروشی در گرگان | قیرفروشی در قم


فروش قیر بشکه ای

فروش قیربشکه ای

فروش قیربشکه ای | فروش قیربشکه ای تهران | فروش قیر بشکه ای صادراتی  

قیربه جهت اینکه درهنگام استفاده باید داغ و روان باشد تا بمصرف برسد وبرای روان کردن قیر باید آنرا حرارت داد و اینکار فقط در ظروف فلزی امکان دارد و برای بسته بندی قیر و استفاده از آن نیاز به بشکه های فلزی میباشد، بشکه قیرکه اغلب برای صادرات مورد استفاده قرارمیگیرد بسته به نیاز مشتری در ظرفیت های مختلف تولید میگردد که از قیر بشکه 150 کیلویی ، قیر بشکه 185 کیلویی و قیر بشکه 210 کیلویی شامل میگردد.
شرکت تهران پاسارگاد بزرگترین صادرکننده قیر بشکه درایران آمادگی خود را جهت فروش قیر بشکه ای صادراتی و فروش قیر بشکه ای ساختمانی اعلام داشته و جهت خرید قیربشکه ای با مشاورین فروش شرکت تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.
فروش قیر بشکه ای در تهران | فروش قیر بشکه ای در کرج | فروش قیر بشکه ای در اصفهان | فروش قیر بشکه ای در شیراز | فروش قیر بشکه ای در اهواز | فروش قیر بشکه ای در بوشهر | فروش قیر بشکه ای در زاهدان | فروش قیر بشکه ای در کرمان | فروش قیر بشکه ای در یزد | فروش قیر بشکه ای در تبریز | فروش قیر بشکه ای در قزوین | فروش قیر بشکه ای در بابل | فروش قیر بشکه ای در ساری | فروش قیر بشکه ای در چالوس | فروش قیر بشکه ای در رشت | فروش قیر بشکه ای در قائمشهر | فروش قیر بشکه ای در کرمانشاه | فروش قیر بشکه ای در ارومیه | فروش قیر بشکه ای در همدان | فروش قیر بشکه ای در اردبیل | فروش قیر بشکه ای در بندرعباس | فروش قیر بشکه ای در زنجان | فروش قیر بشکه ای در گرگان | فروش قیر بشکه ای در قم


قیمت قیر بشکه ای

قیمت قیر بشکه ای

قیمت قیر بشکه ای در تهران | قیمت قیر بشکه ای صادراتی | قیمت قیر بشکه ای ساختمانی

بلحاظ ساختارو خصوصیات قیر که هنگام استفاده از قیرباید بصورت مذاب و روان باشد، قیررا جهت بسته بندی و حمل ونقل در بشکه فلزی قرارمیدهند و قیمت قیر بشکه ای متاثر از قیمت قیر و قیمت بشکه میباشد، مواردی که در قیمت قیر بشکه ای تاثیرگذار میباشند الف- قیمت قیرمورد بسته بندی در قیر بشکه ای که به گرید قیر ارتباط دارد ب – قیمت تمام شده بشکه خالی قیرکه ارتباط مستقیم با قیمت ورق آهن دارد. بررسی نمودار قیمت قیر درسنوات گذشته نشان میدهد که قیمت قیربه احتمال بسیار زیاد در طول یک سال ثابت نمی ماند وتحت اثر محرکهای مختلف، دارای نوسانات متعارف میباشد، و باتوجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه اجرای عایق کاری و هزینه قیرگونی وابسته به نرخ تهیه و قیمت قیر بشکه ای میباشد و این تغییرات قیمت قیر بشکه ای حتی در شرایط متعارف تاثیر بسزایی بر قیمت تمام شده عایق رطوبتی و نیز هزینه قیرگونی دارد.
شرکت فرآوری موادنفتی تهران پاسارگاد بزرگترین صادرکننده قیر درایران و بزرگترین فروشنده قیردر ایران افتخاردارد تا بهترین قیمت قیربشکه ای را به مشتریان خرید قیر بشکه ای ارائه دهد، جهت استعلام قیمت قیربشکه ای و نیز لیست قیمت قیربشکه ای با مشاورین فروش شرکت نفت تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.
قیمت قیر بشکه ای در تهران | قیمت قیر بشکه در بازار | قیمت قیر بشکه ای در مشهد | قیمت قیر بشکه ای درکرج | قیمت قیر بشکه ای دراصفهان | قیمت قیر بشکه ای درشیراز | قیمت قیر بشکه ای دراهواز | قیمت قیر بشکه ای دربوشهر | قیمت قیر بشکه ای درزاهدان | قیمت قیر بشکه ای درکرمان | قیمت قیر بشکه ای دریزد |قیمت قیر بشکه ای درتبریز | قیمت قیر بشکه ای در قزوین | قیمت قیر بشکه ای در بابل | قیمت قیر بشکه ای در ساری | قیمت قیر بشکه ای در چالوس | قیمت قیر بشکه ای در رشت | قیمت قیر بشکه ای در قائمشهر | قیمت قیر بشکه ای در کرمانشاه | قیمت قیر بشکه ای در ارومیه | قیمت قیر بشکه ای در همدان | قیمت قیر بشکه ای در اردبیل | قیمت قیر بشکه ای در بندرعباس | قیمت قیر بشکه ای در زنجان | قیمت قیر بشکه ای در گرگان | قیمت قیر بشکه ای در سنندج | قیمت قیر بشکه ای در قم


قیر بشکه ای پاسارگاد

قیر بشکه ای پاسارگاد

قیر بشکه ای پاسارگاد تهران | فروش قیر بشکه ای پاسارگاد | مشخصات قیر بشکه ای پاسارگاد
قیر که به دلیل نقش مهم آن در عمران و راهسازی و نیز اصلی ترین ماده ایزولاسیون میباشد، به آن طلای سیاه نیز میگویند و درمیان برندهای مختلف قیر در بازارهای بین المللی وجود دارد، نام قیر بشکه ای پاسارگاد بعلت کیفیت بالای آن در میان تولیدکنندگان قیر در دنیا بعنوان یکی از بهترین برندهای قیر در دنیا شناخته شده و همواره خریداران قیر در دنیا در درجه اول قیر بشکه ای شرکت نفت پاسارگاد ایران را انتخاب میکنند.
شرکت فرآوری مواد نفتی تهران پاسارگاد این افتخار را دارد که یکی از بزرگترین صادرکنندگان قیر بشکه ای پاسارگاد میباشد و جهت خرید قیر بشکه ای پاسارگاد صادراتی با مشاورین فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید تا بهترین قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد را به مشتریان محترم ارائه دهند.
خرید قیر بشکه ای پاسارگاد | مرکز پخش قیر بشکه ای پاسارگاد | قیر بشکه پاسارگاد


قیر بشکه ای

قیربشکه ای

قیربشکه ای | قیربشکه ای تهران | مشخصات قیر بشکه ای 

اصل قیربشکه ای که محصول شرکت نفت پاسارگاد میباشد و قیر که محصول پالایش نفت بوده و ماده اولیه تولید آسفالت و ماده اصلی مورد استفاده در عایقکاری و ضدآب نمودن سطوح میباشد، قیر معمولا در هوای معتدل بصورت نیمه جامد است و برای جابجایی و نگهداری موقت قیر از بشکه های فلزی استفاده میگردد، علت استفاده از بشکه فلزی این است که برای استفاده از قیر و خارج کردن قیر از بشکه باید آنرا تا حدود حداقل 140 درجه سانتیگراد حرارت داد تا بصورت مایع در آمده و بعد مورد استفاده قرارگیرد، پس به منظور نگهداری و جابجایی قیر از بشکه هایی با ظرفیت مختلف استفاده میگردد و معمولا ظرفیت بشکه ها بجهت صادرات قیر از 150 کیلوگرم تا 240 کیلوگرم متغیر میباشد که انتخاب آن به نظر خریدار و موارد مصرف کشور خریدار بستگی دارد، جهت خرید قیر بشکه ای صادراتی و یا قیر بشکه ای مصارف داخلی با مشاورین فروش شرکت تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.
قیر بشکه ای در تهران | قیر بشکه ای صادراتی | قیر بشکه ای فروش | قیر بشکه ایی | قیر بشکه ای خرید | قیر بشکه ایزوگام | پخش قیر بشکه ای | مرکز پخش قیر بشکه ای 


قیمت قیر

قیمت قیر

قیمت قیر | قیمت قیر راهسازی | قیمت قیر در بورس امروز | قیمت قیر در بازار آزاد
قیرکه یکی از اصلی ترین مواد اولیه در صنعت راه سازی، عایق نمودن و زیرسازی ساختمان ونیز پرفروشترین مواداولیه در صنعت راه وساختمان میباشد و خرید قیر یکی از مسائل مهم پیش روی پیمانکاران و مصرف کنندگان قیر میباشد وازنظر پیمانکاران و خریداران باتجربه مورد توجه ویژه از نظرکیفیت قیر و انتخاب نوع استاندارد قراردارد چون اگر قیرمصرفی از نوع قیر باکیفیت بالا واستاندارد نباشد، بعد از ساخت آسفالت، عایق کاری وقیرگونی ساختمان بعد ازمدتی کوتاه بعلت بی کیفیتی قیر مصرف شده در آسفالت و یا عایقکاری باعث خرابی قیرگونی و نفوذ آب به سطح زیرین و یا کنده شدن آسفالت و یا ایجاد ترک درآن میگردد، این مسئله موجبات خسارت مادی فراوان به کارفرما و پروژه میگردد و به همین منظور ودرجهت جلوگیری از تخریب درساختمان و یا آسفالت انجام شده، کارفرمایان باتجربه همیشه از بهترین نوع قیراستاندارد استفاده میکنند.
شرکت تهران پاسارگاد نماینده فروش قیر شرکت نفت پاسارگاد با بیش از 25 سال سابقه مفید درتولید قیر استاندارد راهسازی و تولید قیرساختمانی و فروش قیرصنعتی و قیر برای مصارف رنگسازی استاندارد و نیز صادرات قیر، همواره یکی از بهترین تولیدکنندگان قیراستاندارد بوده، بهترین کیفیت قیرو بهترین قیمت قیررا به مشتریان عزیز ارائه میدهد و جهت استعلام قیمت قیر با مشاورین فروش شرکت قیر تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.
قیمت قیر در بورس فرآورده های نفتی | قیمت قیربشکه ای | قیمت قیر در بورس | قیمت قیرامروز |  قیمت قیرجی صادراتی |  قیمت قیر جهانی | قیمت جهانی قیر | قیمت قیر جامد | قیمت قیر جامبوبگ | قیمت قیر جهت آسفالت |  قیمت قیر خشک | قیمت قیر خام | قیمت قیر خالص | قیمت قیرخوب | قیمت خرید قیر | قیمت بشکه خالی قیر | افزایش قیمت خوراک قیر |  قیمت قیرهرتن | قیمت قیرهربشکه  | قیمت هر کیلو قیر | قیمت قیر شصت هفتاد |  قیمت قیرهر حلب | قیمت عمده قیر | قیمت عرضه قیر


قیر سفت | قیر 90.15

قیرسفت | قیر 90.15

قیرسفت | تعریف قیرسفت | مشخصات قیرسفت | قیرسفت چیست

قیرسفت که نام اصلی و صحیح آن قیر 90.15 میباشد، قیری است که از لحاظ مشخصات ظاهری سفت و شکننده بوده و در دمای 90 درجه سانتیگراد شروع به روان شدن میکند ودرجه نفوذ سوزن مارشال درقیرسفت در دمای 25 درجه سلسیوس از قرار15 صدم میلیمترمیباشد، جهت تولید قیرسفت از وکیوم باتوم یا قیر 60.70 استفاده میگردد بدین صورت که در برجهای تغلیظ قیر، قیر 60.70 را حدود 170 درجه سانتی گراد حرارت داده و ضمن هوادهی و رساندن محصول به مشخصات استاندارد تبدیل به قیر سفت میگردد و از موارد مصرف قیرسفت مخلوط کردن با قیرشل برای قیرگونی در مناطق خیلی گرم و مورد دیگرمصرف قیر سفت عایقکاری لوله های سیمانی آب و جوی های هدایت آب بصورت قیراندود کردن میباشد.
تذکر : قیرسفت 90.15 به علت سفت و خشک بودن و نداشتن خاصیت ارتجاعی ونیز به علت امکان ترک خوردن پوشش قیر، هرگز نباید به صورت خالص  در پروژه عایقکاری وقیرگونی استفاده گردد.
شرکت تهران پاسارگاد تولیدکننده قیر با 25 سال سابقه درخشان در تولید قیرسفت و قیر جهت تولید رنگ و تولید جوهر بوده و برای تولید قیر رنگسازی و جوهرسازی از گیلسونایت و یا مواد متفرقه جهت سفت نمودن استفاده نمیکند و فقط قیرسفت را به روش هوادهی و حرارت تولید مینماید لذا تولیدکنندگان رنگ و تولید کنندگان جوهر با اطمینان از کیفیت قیر سفت تولید شده در شرکت تهران پاسارگاد میتوانند اقدام به خرید قیر رنگ سازی و قیر جوهرسازی اقدام نمایند، جهت خرید قیر سفت مورد مصرف ساختمان با مشاورین فروش قیر تماس حاصل فرمایید. خرید قیرسفت | فروش قیر سفت | قیمت قیر سفت | قیر سفت چیست | قیر سفت 90.15 | قیر رنگسازی | قیر جوهرسازی | قیر برای رنگ سازی | قیر برای جوهرسازی 


قیر مخلوط

قیرمخلوط

قیرمخلوط | قیرمخلوط پاسارگاد | قیمت قیر مخلوط | قیرمخلوط بشکه | قیرمخلوط چیست؟ 

قیرمخلوط یک اصطلاح عامیانه است که در میان قیرکاران سنتی رواج دارد، نام صحیح وعلمی قیر مخلوط، قیر 85.25 میباشد، معنی قیر مخلوط یعنی اختلاط قیر شل با قیر سفت میباشد ولی تولید قیرمخلوط بصورت  استاندارد عین روش سنتی نمیباشد و قیر مخلوط تولید شده در پالایشگاه دارای مشخصات زیرمیباشد: قیر مخلوط یا قیر (85.25) دارای نقطه نرمی 85 درجه سلسیوس و درجه نفوذ 15 صدم میلیمتر میباشد و ازلحاظ ظاهری درهوای معتدل بصورت جامد و در هوای گرم 40 درجه سانتیگراد تا حدوی نیمه جامد است ، موارد استفاده قیرمخلوط پوشش درآخرین لایه بیرونی قیرگونی وعایقکاری سرویس ها و پارکینگ ها وقیرگونی آشپزخانه و قیرگونی پشت بام و مصارف عایق رطوبتی قیر مخلوط عموما” در ساختمان سازی میباشد.
شرکت فرآوری مواد نفتی تهران پاسارگاد بزرگترین تولیدکننده قیرمخلوط ساختمانی درتهران، آمادگی خود را جهت فروش عمده قیر مخلوط ساختمانی درتهران و پخش عمده قیر مخلوط ساختمانی درتهران به خریداران محترم اعلام داشته و بهترین فروشگاه قیر مخلوط ساختمانی در ایران میباشد و جهت خرید قیرمخلوط ساختمانی از فروشگاه قیر ساختمانی تهران پاسارگاد با مشاورین فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
قیرمخلوط بشکه | فروش قیر مخلوط | قیمت قیر مخلوط | عمده فروشی قیر مخلوط | معرفی قیر مخلوط | پخش قیر مخلوط | قیرمخلوط ساختمانی | قیر مخلوط پاسارگاد | قیر مخلوط اصفهان | قیمت بشکه قیر مخلوط
| کاربرد قیر مخلوط | مشخصات قیرمخلوط


قیر شل

قیرشل

 کاربرد قیر شل | تعریف قیر شل | قیر شل چیست؟
قیر شل که نام اصلی آن قیر 60.70 میباشد، محصول تولیدشده حاصل هوادهی وکیوم باتوم دربرجهای خلاء میباشد، قیرشل که دردمای 49 تا 56 درجه سانتیگراد (نقطه نرمی) روان و جاری میشود و دارای درجه نفوذ 60 تا 70 صدم میلیمتر میباشد، از لحاظ مشخصات ظاهری قیرشل بصورت نرم و در هوای گرم حدود 40 درجه سانتیگراد تا حدودی روان است واز موارداستفاده قیرشل یکی برای چسباندن ایزوگام و یا پوشش لایه اول قیرگونی به عنوان چسب روی سطح مورد نظر میباشد و نیز اکثرا از قیر 60.70 برای ساخت اسفالت استفاده میگردد.
قیر شل بشکه | مشخصات قیر شل | خصوصیات قیر شل | معرفی قیر شل | قیر شل بشکه | فروش قیر شل | قیمت قیر شل | خرید قیر شل | پخش قیر شل | عمده فروشی قیر شل | قیر شل پاسارگاد | قیمت قیر شل بشکه ای