قیمت گونی نمای ساختمان

قیمت گونی نمای ساختمان

قیمت گونی نمای ساختمان

قیمت گونی نما ساختمانی در تهران، از مشکلات ساختمان سازی برای منظره شهر و خیابان، بهم خوردن نمای شهر بوده که از لحاظ دید عموم چهره زشتی از خود به نمایش میگذارد، برای حل این مشکلات توسط شهرداریها درجهت پوشش ساختمان های درحال ساخت قوانینی تصویب گردید ، در بعضی از کشورها برای حل مشکل مناظر زشت شهراز گونی های رنگی نما یا توری رنگی نما ویا حتی گونی هایی که نقاشیهای زیبا مثل مناظر طبیعی و یا وقایع خوب اجتماعی برروی آن شده بود استفاده گردید.
الف- قیمت گونی نمای ساختمان ساده (رنگ آبی) هر کیلو از 480.000 ریال : 1 – عرض 4 متر 2 – عرض 3 متر 3 – عرض 2.2 متر ( وزن 70 گرم بر مترمربع) بدون یو وی UV و بدون لمینت میباشد.
ب – قیمت رول گونی نمای ساختمان (رنگ سفید)  هر کیلو از 490.000 ریال : 1 – عرض 4 متر 2 – عرض 3 متر  (وزن 90 گرم بر مترمربع) 
ج –  قیمت گونی نما ساختمان رنگ سفید (UV) یو وی دار هر کیلو از 530.000 ریال : گونی که قابلیت ضد آفتاب بوده و ضد آب نمیباشد. (وزن 110 گرم بر مترمربع) 
د – قیمت گونی نما ساختمانی رنگ طوسی (UV) یو وی دارهر کیلو از 560.000 ریال : گونی که قابلیت ضد آفتاب دارد و ضد آب نیست (وزن 150 گرم متر مربع) 
و – قیمت گونی نمای ساختمان رنگ سفید و طوسی (UV) یو وی ، هر کیلو از 590.000 ریال : گونی ضد آفتاب و آب سنگین  (وزن 170 گرم متر مربع) 


مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید