انواع قیرگونی

انواع قیرگونی

انواع قیرگونی

انواع قیرگونی | اجرت انواع قیرگونی | اجرای انواع قیرگونی | معرفی انواع قیرگونی 
در این مقاله سعی داریم که به دو روشی که درقیرگونی معمول میباشد اشاره کنیم : اجرای قیرگونی به دو شکل قابل اجرا می‌باشد، اجرای قیرگونی یک لایه واجرای قیرگونی دو لایه که هردو روش از راههای عایقکاری وجلوگیری ازنفوذ رطوبت به لایه های زیرین سطح مورد نظرمیباشد، معمولا قیرگونی اگر بصورت اصولی وصحیح و با مواد اولیه یعنی قیراستاندارد وگونی چتایی باکیفیت و کادرباتجربه قیرگونی کار انجام گردد برای عایق نمودن اکتفا میکند و نیازی به انجام قیرگونی دولایه نمیباشد، ولی در بعضی از مناطقی که زیربارش مدام و یا محل عبور مکررآب میباشد بستگی به نظروسلیقه کارفرما اقدام به اجرای قیرگونی دولایه یا قیرگونی دولا میکنند که این روش مانند روش اول بوده ومقداری با روش قیرگونی یک لایه تفاوت دارد که درمقالات بعدی به مراحل ومعرفی اجرای انواع قیرگونی خواهیم پرداخت.
روش قیرگونی تک لایه | روش قیرگونی دولایه | قیمت انواع قیرگونی | هزینه قیرگونی دولایه | هزینه قیرگونی یک لایه

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید