مجوز صادرات قیر

مجوز صادرات قیر

مجوز صادرات قیر

مجوز صادرات قیر 70 60 از وزارت نفت جهت ساماندهی بازار قیر، صادرات هرنوع گرید قیر بشکه ای یا فله ای فقط با مجوز وزارت نفت انجام شده و با اجرای این مصوبه ، از رانت و صادرات قیر بی کیفیت در بازار صادراتی جلوگیری می شود.

  مجوز قیر 60.70      2.700.000 الی 2.900.000 تومان
  مجوز قیر85.100      2.600.000 الی 2.700.000 تومان
  مجوز قیر 10.20      2.900.000 الی 2.950.000 تومان
  مجوز قیر کارتنی      2.900.000 الی 2.990.000 تومان

قیمت مجوز صادرات قیر، عبارت از اجازه رسمی صادرات قیر بشکه ای یا فله ای 60/70 ، 80/100 از گمرکات  کشور با سپردن تعهد بازگشت ارز براساس هر تن (1000 کیلوگرم) 2.700.000 تومان میباشد.

مجوز صادرات قیر یعنی اجازه رسمی صادرات قیر بشکه ای یا فله ای 60/70 و مجوز صادرات قیر اکسیده سفت 115/15 و 90/15 کارتنی که از بورس کالا خریداری شده و بعد از بسته بندی یا تغلیظ قیر، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با اخذ عوارض، پلمپ و اجازه خروج از کشور صادر میگردد.
مجتمع فرآوری مواد نفتی تهران پاسارگاد آماده فروش قیر با مجوز 60 70، 85.100 ، 90.15 و قیر کارتنی 10.20 صادراتی با ارزانترین قیمت مجوز قیر صادراتی پاسارگاد و نفت جی میباشد
.
قیمت خرید فروش مجوز قیر صادراتی پاسارگاد و نفت جی 60/70، 85.100، مجوز قیر کارتنی 90/15  از گمرک بندرعباس، اصفهان، دوغارون در هر تن 1000 کیلوگرم از 2.700.000 تومان الی 2.900.000 تومان میباشد
.

قیمت مجوز صادرات قیر کارتنی 90/15 در بسته بندی 20 کیلویی با تعهد بازگشت ارز و هزینه ترخیص از گمرک 3.000.000 تومان میباشد.

مجوز صادرات قیر توسط وزارت نفت برای ساماندهی بازار قیر صادراتی صادر میگردد.

 ​پس از صادرات قیرهای بی کیفیت با نام ونشان تجاری قیر ایرانی، با مصوبه هیئت دولت صادرات قیر از ۲۱ خرداد 1397 صرفا با مجوز وزارت نفت انجام خواهد شد. بر این اساس صادرات هرگونه قیر (به جز قیرمعدنی و قیرصادراتی از محل ورود موقت) منوط به موافقت و صدور مجوز صادرات قیر توسط  وزارت نفت است.

4.6/5 - (5 امتیاز)

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید