قیمت گونی چتایی متری

قیمت گونی چتایی متری

قیمت گونی چتایی متری و گونی کنفی متری درجه یک 45×9 و 40×7 با عرض 100 و 115 سانتی متر جهت قیرگونی مطابق جدول زیر میباشد.

  درجه یک 

     28.500 تا 29.000 تومان

  درجه دو

     26.800 تا 27.500 تومان

  درجه سه

     19.000 تا 20.500 تومان

  درجه سه (T)

     18.500 تا 19.500 تومان

قیمت گونی چتایی کنفی متری درجه یک 45×9 و درجه دو 40×7 با عرض 100 و 115 سانتی متری جهت قیرگونی در بسته بندی هر عدل 1000 یاردی (یارد= 93 سانتیمتر) با وزن 230 کیلوگرم به نرخ 27.500 تومان و گونی چتایی متری درجه 3 به نرخ 22.000 تومان عرضه میگردد.

بسته بندی هر عدل گونی چتایی کنفی بنگال 1000 یارد و عرض گونی کنفی چتایی 115 و117 سانتی متر میباشد، در انواع گونی با کیفیت پایین و یا ساخت کشورهای متفرقه و نامرغوب حدود 110 سانتی متر و فروش گونی چتایی درجه 2 بر اساس یارد (cm 93 سانتی متر) است و برای مخلوط کردن قیر با گونی در عایق کاری (قیرگونی کاری) میباشد.

 

4.7/5 - (3 امتیاز)

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید