خرید گونی کنفی چتایی بنگال

خرید مستقیم گونی کنفی چتایی از واردکننده

خرید گونی کنفی چتایی بنگال

نرخ خرید مستقیم گونی کنفی چتایی بنگال از وارد کننده در بازار تهران:

  گونی متری 45×11

     17.900 تومان

  چتایی 40×10

     17.000 تومان

  درجه دو 45×9

     15.700 تومان

  درجه دو متری

     15.500 تومان

  درجه سه 40×7

     12.100 تومان

4.7/5 - (4 امتیاز)

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید