قیر بشکه

قیر بشکه

قیر بشکه

قیر بشکه | قیر بشکه پاسارگاد | قیر بشکه نفت جی | قیر بشکه تهران | قیر بشکه اصفهان

قیر بشکه و عوامل موثر بر قیر بشکه، همانطور که میدانیم برای حمل و نقل قیر و نیز استفاده آسان از قیر از بشکه استفاده میگردد و بشکه ظرفی است از جنس ورق آهن که بشکل استوانه است که قیر را در داخل آن بصورت مذاب میریزند و بعد از مدتی کوتاه قیر بصورت جامد (بستگی به دمای محیط) در میاید و بعد از حمل و جابجایی و نیز صادرات محصول قیر و انتقال آن به محل مصرف، بشکه های قیر را داغ میکنند تا نرم و روان گردد و بعد از خالی کردن بشکه ها در ظروف فلزی مخصوص و هدایت آنها به سمت محل مصرف قیر بشکه ها خالی گردیده و بمصرف میرسد.