خریدار قیر

خریدار قیر

خریدار قیر

خریدار قیر پالایشگاهی و متفرقه، شرکت تهران پاسارگاد از فعالین صنعت قیر که دارای انواع قیر بصورت موجود میباشند جهت صادرات قیر و نیز مصارف قیر داخل کشور اعلام خرید قیر مینماید خریدار قیر 70 60 ، خریدار قیر صادراتی، خریدار قیر ضایعاتی و خریدار ضایعات قیر ، خریدار قیر دمیده و خریدار قیر بشکه مازاد بر نیاز و نیز خریدار کارخانه قیر میباشد، در ضمن از کارخانه هایی که دارای انوع قیر که بصورت موجود در مخازن خود باشند جهت خریداری قیر دعوت بعمل میاورد.
خرید قیر در تهران، خریداران قیر داخلی پیمانکاران آسفالت و خریداران قیر صادراتی شرکت های صادرکننده قیر هستند و خریداران قیر در ترکیه نیز جزو طرفداران خرید قیر در ایران میباشند.
خریدار قیر درافغانستان نیز ضمن مراجعه به شرکت های فروش قیر خرید قیر خود را انجام میدهند.
این شرکت خریدار قیر بشکه ای | خریدار قیر دمیده | خریدار قیر امولسیون | خریدار قیر ام سی | خریدار قیر  MC | خریدار قیر محلول ام سی mc | خریدار قیر 100 85 | خریدار قیر 60.70 | خریدار قیر مخلوط | خریدار قیر بشکه | خریدار قیر سفت  | خریدار بشکه قیر نیز میباشد.

4/5 - (3 امتیاز)

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید