قیمت گونی کنفی متری

قیمت گونی کنفی متری

قیمت به روز خرید فروش گونی کنفی متری در شرکت گونی تهران پاسارگاد: 

قیمت گونی کنفی متری رولی45×11

17.900 تومان

درجه یک 40×10

17.000 تومان

درجه دو 45×9

15.700 تومان

درجه دو متری

15.500 تومان

درجه سه 40×7

12.100 تومان

 جهت کسب قیمت خرید انواع گونی کنفی متری و بر اساس یارد با مشاورین فروش تماس حاصل فرمایید.
قیمت گونی کنفی متری یعنی قیمت بر پایه متر که 100 سانتی متر است محاسبه گردد، البته در اکثر کشورها اساس خرید و فروش گونی از جنس کنف بر حسب یارد یعنی 91.5 سانتی متر محاسبه میگردد ولی چون مبنای خرید فروش در ایران متری میباشد، جهت سهولت کار، یارد به متر تبدیل میشود.


مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید