قیمت گونی کنفی متری

قیمت گونی کنفی متری

قیمت به روز گونی کنفی متری شرکت گونی تهران پاسارگاد: 
1- گونی کنفی رولی درجه 1 یک (45×11) متری 17.900 ت | عرض 117، بنگال 
2-  گونی کنفی (40×10)  متری 17.000 تومان درجه یک عرض 110، بنگال
3- رول گونی کنفی بنگلادشی درجه 2 دو 117 سانت (45×9) متری 15.700 ت | (45×9) هندی 117 سانت 15.300 ت| (45×9) پاکستانی 115 سانت متری 15.500 ت  (ت= تومان)
4- درجه سه (40×7) بنگال 12.100 | پاکستانی 11.900 | (هند) 11.600 تومان میباشد. (قیمت ها روز است و به نرخ بورس بستگی دارد)

 جهت کسب قیمت خرید انواع گونی کنفی متری و بر اساس یارد با مشاورین فروش تماس حاصل فرمایید.
قیمت گونی کنفی متری یعنی قیمت بر پایه متر که 100 سانتی متر است محاسبه گردد، البته در اکثر کشورها اساس خرید و فروش گونی از جنس کنف بر حسب یارد یعنی 91.5 سانتی متر محاسبه میگردد ولی چون مبنای خرید فروش در ایران متری میباشد، جهت سهولت کار، یارد به متر تبدیل میشود.


مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید