قیمت گونی چتایی کنفی متری

قیمت گونی چتایی متری

قیمت گونی چتایی کنفی متری

قیمت روز گونی چتایی کنفی متری در بازار تهران:

قیمت (تومان)گونی چتایی کنفیدرجه 1و 2 و 3 متریعرض
17.000 تا 18.500بنگال45×11   یک100 cm117cm
16.800 تا 17.500بنگال40×10 یک“”100cm
15.000 تا 16.000بنگلادشی45×9  دو“”117cm
14.800 تا 15.400هندی پاکستانی45×9  دو“”115cm
12.500 تا 13.000بنگال بنگلادشی40×7  سه“”100cm
12.000 تا 13.000هندی پاکستانی40×7  سه“”95cm

قیمت گونی چتایی (کنفی) بر اساس متری محاسبه نمیگردد و براساس یارد میباشد، در کشورهای تولید کننده چتایی فروش بر حسب یارد 91.5cm و در ایران بر حسب متر 100cm میباشد و چون در ایران (بازار تهران) ملاک اندازه گیری متری میباشد، برای سهولت کار یارد را به متر تبدیل میکنند.
لیست قیمت گونی چتایی نخی متری ، قیمت به روز گونی چتایی متری ، قیمت گونی چتایی کنفی متری ارزان ، لست قیمت گونی چتایی متری ارزان ، قیمت گونی چتایی متری بنگلادشی  متری ، لیست قیمت گونی چتایی بنگال متری درجه یک ، لیست قیمت گونی چتایی متری درجه 3 بنگال ، قیمت گونی چتایی متری درجه دو بنگلادش ، انواع قیمت گونی چتایی متری

3.5/5 - (4 امتیاز)

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید