قیمت کیسه پلی پروپیلن

کیسه پلی پروپیلن

قیمت کیسه پلی پروپیلن

کیسه پلی پروپیلن یا نرخ رول گونی پروپیلن که از پلیمرکردن گاز پروپیلن تحت فشار متوسط و دما تولید میشود و تفاوت پلی پروپیلن PP با پلی اتیلن PE تنها در یک اتم کربن اضافی در ساختار مولکولی آن میباشد، هزینه تولید کیسه پروپیلن پایین بوده و وزن حجمی آن نیز کم میباشد، کیسه پروپیلن در مقایسه با پلی اتیلن PE راحتتر ساخته و تولید میشود و مقاومت کیسه پروپیلن در برابر سرما و گرما از کیسه پلی اتیلن بالاتر میباشد.
تولید کیسه پلی پروپیلن PP ازتولید کیسه پلی اتیلن اقتصادی تر میباشد و مزیت آن بر کیسه پلی اتیلن نقطه نرمی بالاترآن بوده و از کیسه پروپیلن  بیشتر در ساخت ظروفی که با مواد دارای حرارت بالا پر میشوند و یا در معرض حرارت بیشتری میباشند مورد استفاده و بسته بندی قرار میگیرند و جهت بسته­ بندی محصولات غذایی، کشاورزی، شیمیایی، کود، پتروشیمی، سیمان، پلیکرها و … مورد استفاده قرار می­ گیرند.
اغلب تجهیزات پزشکی که با بخارآب استرلیزه میشوند با کیسه های پلی پروپیلن PP ساخته میشوند و در صنایع کاغذی و در ساخت مقواهای روکش شده برای جلوگیری از نشت مایعات به بیرون نیز از کیسه پلی پروپیلن PP استفاده میشود.
پارچه پلی پروپیلن PP یا کیسه پلی پروپیلن که تولید و عرضه میشود به صورت رول پلی پروپیلن PP میباشد و کاربرد اصلی پارچه های پلی پروپیلن PP درتولید کیسه های پلی پروپیلن PP و کیسه های جامبو میباشد.
کیسه های پلی پروپیلن | کیسه پلی پروپیلن خرید| تولید کیسه پلی پروپیلن | رول کیسه پلی پروپیلن PP | صادرات کیسه پلی پروپیلن | قیمت کیسه پلی پروپیلن | کیسه پلی پروپیلن اصفهان

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید