قیمت قیر حلب

قیمت قیر حلب

قیمت قیر حلب

قیمت قیر حلب | پخش عمده قیر حلب | قیمت قیر حلب17 کیلویی 

قیمت قیر حلب و عوامل موثر در قیمت گذاری قیر حلب، اصولا مصرف کنندگان قیر در مصارف کوچک و کم از قیر های مظروف شده در ظروف فلزی (حلبی) کوچک که معروف به قیر حلبی میباشد استفاده میکنند و در گذشته چون شرکت های بزرگ اقدام به مظروف سازی قیر در حلب ها نمیکردند و فقط در کارگاه های متفرقه و قیرهای نامرغوب مظروف قیر حلب انجام میگرفت لذا با توجه به نیاز روز افزون به مصرف قیر در مصارف گوناگون و نارضایتی مصرف کنندگان قیر حلب از کیفیت قیر حلبی شرکت تهران پاسارگاد اقدام به عرضه قیر در قوطی های حلبی مستعمل با کیفییت استاندارد و در دو نوع قیر حلب مخلوط و قیر حلب شل نموده و جهت کسب قیمت عمده قیر حلب با مشاورین فروش شرکت تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.
قیمت قیر حلب در تهران | قیمت قیر حلبی | قیمت حلب قیر