قیرگونی بهتر است یا ایزوگام

تفاوت قیرگونی با ایزوگام

قیرگونی بهتر است یا ایزوگام

تفاوت قیرگونی یا ایزوگام : 
همواره این سوال که قیرگونی بهتراست یا ایزوگام، فکر مسئولین پروژه را برسر دوراهی انتخاب اجرای قیرگونی یا ایزوگام میگذارد، این دوروش همواره تفاوت هایی دارند که: مزایای ایزوگام نسبت به قیرگونی بهتر است که 
1- نصب ایزوگام آسان و سریع بوده ودرجاهایی که فضایی برای آب کردن قیر ندارند، اجرای ایزوگام بهتر است، ثانیا برای عایقکاری سقف و جاهای دوراز دسترس بعلت آسان تر بودن نسبت به قیرگونی، در اینجا ایزوگام بهتر است.
مزایای قیرگونی بر ایزوگام
2- درروش ایزوگام بواسطه چسباندن لایه های ایزوگام درروی هم و ایجاد (اوورلب)، احتمال بازشدن یا جداشدن لایه های ایزوگام دراثرمرور زمان ونفوذ سرما وگرما وجود دارد ولی درروش قیرگونی بواسطه اینکه این عمل بصورت یکپارچه و پیوسته انجام میگیرد، احتمال جدایی وجود ندارد، پس قیرگونی بهتر است.
3- در روش اجرای قیرگونی ، چون اساسا” درزی وجود ندارد که بازشود،
4- اگر قسمتی از ایزوگام سوراخ شود یا صدمه ببیند، در روش صحیح ترمیم ایزوگام باید کل قسمت آسیب دیده تعویض گردد که نیازمند حضور اکیپ نصب ایزوگام و صرف هزینه دوباره میباشد، ولی درروش اجرای قیرگونی قسمت آسیب دیده را حتی خود شخص صاحب پروژه میتواند با آب کردن مقدارکمی قیر و مقدار کمی گونی، بدون حضور ایزوگام کار و کارگر متخصص منطقه صدمه دیده را ترمیم نماید و نتیجه میگیریم که قیرگونی بهتر است.
 معمولا در ایران از دو روش برای عایقکاری ساختمان وسطوح استفاده میگردد، روش اول که قیرگونی بوده ویک روش سنتی و قدیمی در عایقکاری و عایق رطوبتی میباشد و روش دوم که اجرای ایزوگام یا چسباندن ایزوگام میباشد.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید.

مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید