خرید مستقیم گونی کنفی وارد کننده گونی چتایی بنگال

خرید مستقیم گونی کنفی چتایی از واردکننده

خرید مستقیم گونی کنفی وارد کننده گونی چتایی بنگال

قیمت خرید مستقیم گونی کنفی چتایی از وارد کننده در بازار تهران:

قیمت گونی کنفی متری رولی  45×11

17.900 تومان

چتایی درجه یک 40×10

17.000 تومان

گونی درجه دو 45×9

15.700 تومان

درجه دو متری

15.500 تومان

درجه سه 40×7

12.100 تومان


مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید