تفاوت قیرگونی با ایزوگام

تفاوت قیرگونی با ایزوگام

تفاوت قیرگونی با ایزوگام

تفاوت قیرگونی با ایزوگام :  معمولا در ایران از دو روش برای عایقکاری ساختمان وسطوح استفاده میگردد، روش اول که قیرگونی بوده ویک روش سنتی و قدیمی در عایقکاری و عایق رطوبتی میباشد و روش دوم که اجرای ایزوگام یا چسباندن ایزوگام میباشد.
و همواره این سوال که ایزوگام بهتراست یا قیرگونی ، فکرکارفرمایان را درگیرکرده و همواره ایشان را برسر دوراهی انتخاب قیرگونی یا ایزوگام میگذارد، این دوروش همواره تفاوت هایی دارند که: مزایای ایزوگام نسبت به قیرگونی اول در این است که نصب آن آسان بوده ودرجاهایی که فضایی برای آب کردن قیر ندارند، ایزوگام گزینه بهتری میباشد، ثانیا برای عایقکاری سقف و جاهای دوراز دسترس بعلت آسان تر بودن نسبت به قیرگونی، گزینه مناسبی میباشد.
از مزایای قیرگونی بر ایزوگام اولا” در این است که درروش ایزوگام بواسطه چسباندن لایه های ایزوگام درروی هم (اوورلب)، احتمال بازشدن یا جداشدن لایه ها دراثرمرور زمان ونفوذ سرما وگرما وجود دارد ولی درروش قیرگونی بواسطه اینکه این عمل بصورت یکپارچه و پیوسته انجام میگیرد، احتمال جدایی وجود ندارد و به عبارت دیگر درزی وجود ندارد که بازشود، دوما” اگر قسمتی یا ناحیه ای ازایزوگام بدلیلی سوراخ یا صدمه ببیند، در روش صحیح ترمیم ایزوگام باید کل قسمت آسیب دیده تعویض گردد که نیازمند حضور اکیپ نصب ایزوگام و صرف هزینه دوباره میباشد، ولی درروش اجرای قیرگونی قسمت آسیب دیده را حتی خود شخص صاحب پروژه میتواند با آب کردن مقدارکمی قیرو مقدار کمی گونی، بدون حضور ایزوگام کار منطقه صدمه دیده را ترمیم نماید
.


مطالب جدید09121139942 - تماس بگیرید